WHAT'S NEW

Tanggungjawab Penajaan & Latihan

Tanggungjawab Penajaan & Latihan

Running Time: 2:07 04/13/2021

Salah satu tanggungjawab sebagai Penaja adalah sentiasa mengambil tahu tentang Peraturan, dan menasihati dan melatih baris bawahan anda. Latihan asas yang diperlukan untuk mempelajari perniagaan mesti ditawarkan tanpa kos kepada baris bawahan. Anda boleh mendapati bantuan daripada baris atasan anda, namun tanggungjawab utama anda adalah latihan.
NUTRITION & SCIENCE
View All

WHAT'S NEW

Sort By:

Displaying {x} of {y}